valjci
Valjci za kružno savijanje lima

  • Max. debljina:
  • Max. širina:
  • Min.promjer:

do 50 mm

3100 mm

480 mm

Valjci za kružno savijanje lima

  • Max. debljina:
  • Max. širina:
  • Min.promjer:

do 30 mm

2000 mm

380 mm

valjci
Valjak za savijanje cijevi i profila

  • Min.promjer:

400 mm

Translate »